ТАМОЖЕННО-БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ

МИТНО-БРОКЕРСЬКІ ПОСЛУГИ

 

Выберите нас, и процесс таможенного оформления станет проще

 

Оберіть нас, і процес митного оформлення стане простішим

 

 

 

Свяжитесь с нами! / Зв'яжіться з нами!

ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ЛУЧШИЙ СЕРВИС ДЛЯ ВАС
ГОТОВІ НАДАВАТИ КРАЩИЙ СЕРВІС ДЛЯ ВАС

Мы предлагаем любой вид транспорта
Ми пропонуємо будь-який вид транспорту

Таможенное оформление

Таможенное оформление грузов (товаров) растаможка авто 
Митне оформлення вантажів (товарів) розмитнення авто

грузовые автомобильные перевозки

Грузовые автомобильные перевозки
Вантажні автомобільні перевезення

Морские перевозки (контейнер)

Морские перевозки
(контейнер)
Морські перевезення (контейнер)

Авиаперевозки (Карго)

Авиаперевозки
(Cargo)
Авіаперевезення
(Cargo)

Ж/Д Перевозки

Ж/Д Перевозки
Залізничні перевезення

Агро-логистика

Агро-логистика
Агро-логістика

Экспедирование

Экспедирование
Експедирування

Ж/Д Перевозки

Ж/Д Перевозки
Залізничні перевезення

Агро-логистика

Агро-логистика
Агро-логістика

Экспедирование

Экспедирование
Експедирування

3

Преимущества сотрудничества с нами

Переваги співпраці з нами

① Гибкие условия сотрудничества, индивидуальная калькуляция стоимости услуг (рассчитывается исходя из объема, специфики товара и вида таможенного режима).

Гнучкі умови співпраці, індивідуальна калькуляція вартості послуг (розраховується виходячи з обсягу, специфіки товару і виду митного режиму).

② Мы нацелены на снижение Ваших расходов на таможенное оформление благодаря пониманию системы, вниманию к деталям, знанию всех нюансов.

Ми націлені на зниження Ваших витрат на митне оформлення завдяки розумінню системи, увазі до деталей, знання всіх нюансів.

③ Возможность полностью уйти от коммуникации с таможней (предоставление таможенно-брокерских услуг «под ключ»).

Можливість повністю відійти від комунікації з митницею (надання митно-брокерських послуг «під ключ»).

Мы подберем оптимальные условия и вид транспорта для ваших грузов

Ми підберемо оптимальні умови і вид транспорту для ваших вантажів

Прежде чем сделать Вам предложение мы проанализируем путь следования, габариты, желаемые сроки и необходимое документальное сопровождение для того, чтоб обеспечить для Вас весь комплекс мероприятий, необходимых для перемещения товаров, грузов и транспортных средств через таможенную границу.

Перш ніж зробити Вам пропозицію ми проаналізуємо шлях прямування, габарити, бажані терміни і необхідні документи для того, щоб забезпечити для Вас весь комплекс заходів, що потрібні для переміщення товарів, вантажів і транспортних засобів через митний кордон.

Специализируемся на таможенном оформлении экспорта. Упростим для Вашего бизнеса процесс экспорта: помощь в составлении документов, консультации при выборе условий INCOTERMS, подбор кода товара согласно УКТ ВЭД, организация логистики, обеспечим весь комплекс мероприятий для того, чтоб Ваш груз был доставлен вовремя.

Спеціалізуємося на митному оформленні експорту. Спростимо для Вашого бізнесу процес експорту: допомога в складанні документів, консультації при виборі умов INCOTERMS, підбір коду товару згідно з УКТ ЗЕД, організація логістики, забезпечимо весь комплекс заходів для того, щоб Ваш вантаж був доставлений вчасно.

Специализируемся на таможенном оформлении импорта. Сделаем процесс импорта безопасным для Вашего бизнеса: аккредитация на таможне, подбор кода товара согласно УКТ ВЭД, расчет таможенных платежей, сопровождение всего процесса до выпуска товара в свободное обращение (оформление электронной таможенной декларации).

Спеціалізуємося на митному оформленні імпорту. Зробимо процес імпорту безпечним для Вашого бізнесу: акредитація на митниці, підбір коду товару згідно з УКТ ЗЕД, розрахунок митних платежів, супровід всього процесу до випуску товару у вільний обіг (оформлення електронної митної декларації).

Консультация

Калькулятор растаможки

Документальное сопровождение

+38 (095) 62-07-289

Ваш вопрос – наше решение

Ваше питання – наше рішення

Приходите к нам со своей идеей или потребностью, и мы используем все допустимые инструменты, чтоб беспрепятственно провести Ваш бизнес через ступень таможенного оформления.

Зверніться до нас зі своєю ідеєю або потребою, і ми використовуємо всі допустимі інструменти, щоб безперешкодно провести Ваш бізнес через щабель митного оформлення.